Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2015

fuckofflife
23:00
3293 79f7
fuckofflife
22:59
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
fuckofflife
22:59
fuckofflife
22:59
8443 7f5d 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
fuckofflife
22:53
0280 3b19 500
Reposted fromfelicka felicka viaIriss Iriss
22:53
1883 960f 500
Reposted fromgoetze goetze viaIriss Iriss

February 05 2015

17:05
17:01
6412 595b 500
Reposted fromwestwood westwood viajointskurwysyn jointskurwysyn
fuckofflife
17:00
fuckofflife
17:00
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
całkiem przyjemna wizja.
— Laurie Anderson "Czyjś inny sen"
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
fuckofflife
16:59
8942 534d
fuckofflife
16:58
7454 7c2e
Reposted fromcaligula caligula viajointskurwysyn jointskurwysyn
fuckofflife
16:58
16:57
fuckofflife
16:57
16:57
4423 fe07 500
fuckofflife
16:56
0898 73ed

February 03 2015

fuckofflife
23:18
Mam już taki charakter że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć
— Haruki Murakami- "Norwegian Wood"
Reposted frommojmalyswiat mojmalyswiat viatouchthesky touchthesky
fuckofflife
23:18
Chcę zmian
A wstyd mi czasem za czym tęsknię
— Białas "Czasem czuję" (ft. Danny)
Reposted fromxalchemic xalchemic viatouchthesky touchthesky
fuckofflife
23:18
Pasujesz do łóżka, zostań.
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted frompozakontrola pozakontrola viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl