Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2015

fuckofflife
23:00
3293 79f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
fuckofflife
22:59
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabrzask brzask
fuckofflife
22:59
1913 0631
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viabrzask brzask
fuckofflife
22:59
8443 7f5d 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viabrzask brzask
fuckofflife
22:53
0280 3b19 500
Reposted fromfelicka felicka viaIriss Iriss
22:53
1883 960f 500
Reposted fromgoetze goetze viaIriss Iriss

February 05 2015

17:05
17:01
6412 595b 500
Reposted fromwestwood westwood viabrzask brzask
fuckofflife
17:00
1564 881c
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask
fuckofflife
17:00
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
całkiem przyjemna wizja.
— Laurie Anderson "Czyjś inny sen"
Reposted fromrol rol viabrzask brzask
fuckofflife
16:59
8942 534d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask
fuckofflife
16:58
7454 7c2e
Reposted fromcaligula caligula viabrzask brzask
fuckofflife
16:58
8420 8611 500
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viabrzask brzask
16:57
9558 2b85 500
fuckofflife
16:57
Reposted fromfalconwing falconwing viabrzask brzask
16:57
4423 fe07 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrzask brzask
fuckofflife
16:56
0898 73ed
Reposted fromonatequila onatequila viabrzask brzask

February 03 2015

fuckofflife
23:18
Mam już taki charakter że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć
— Haruki Murakami- "Norwegian Wood"
Reposted frommojmalyswiat mojmalyswiat viatouchthesky touchthesky
fuckofflife
23:18
Chcę zmian
A wstyd mi czasem za czym tęsknię
— Białas "Czasem czuję" (ft. Danny)
Reposted fromxalchemic xalchemic viatouchthesky touchthesky
fuckofflife
23:18
Pasujesz do łóżka, zostań.
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted frompozakontrola pozakontrola viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl